top
  • peter_sVakna med Steel
    Med Peter ”Boutros” Grönholm
    Denna morgon gästas Boutros av Malin Jingstål

Frippe till Steel FM
Steel FM, Ålands enda privatägda radiokoncern, har rekryterat Fredrik ”Frippe” Granlund. Frippe, som har en bakgrund i den svenska kvällstidningsbranschen, har de senaste åtta åren jobbat som nyhetsreporter på Ålandstidningen.

Läs mer

Torsdag redan och Vakna med Steel skall använda denna morgon till att prata bowling med Malin Jingstål.
Micke använder den till att vara ditt sällskap genom dagen i Dagspasset och Mette & Filip kör Eftermiddagspasset som brukligt är mellan 15-17. #steelweb
... See MoreSee Less

Denna morgon gästade Marie Stenlund. ordförande i föreningen Pusselfamiljen, vakna med Steel. #steelweb ... See MoreSee Less

Visa på Facebook

Onsdag och Vakna med Steel har bjudit in Marie Stenlund från pusselfamiljen. dagspasset med Micke håller låda mellan 10-15 och Firma Mette-Filip stojar och buser ända fram till 17. #steelweb ... See MoreSee Less

Tall Ships Race och möjligheten att få hit tall Ships race var dagens samtalsämne i Vakna med Steel när Näringslivsutvecklare Therese Flöjt gästade. #steelweb ... See MoreSee Less

Visa på Facebook

Tisdag och Vakna med Steel skall prata med Therese Flöjt om chanserna att få Tall Ships Race till Mariehamn.
Dagspasset med Micke hör du från klockan 10 och efter 15 är det dags för Mette & Filip att göra åländsk etermedia osäker. Mycket nöje! #steelweb
... See MoreSee Less

SteelFM | damida